Zoeken naar namen







Geavanceerd zoeken
Familienamen


Deze database behoort bij de blog Onze Voorouders

Je vind hier een redelijk complete genealogie van de familienamen Ambagtsheer, Ambachtsheer en van Aalderen. en een vrij complete genealogie van de familienaam Dingste/Dingstede. Daarnaast bevat hij mijn kwartierstaat. De gegevens in deze database zijn bijeengebracht van diverse online bronnen aangevuld met eigen onderzoek en verkrijgbare bewerkte bronnen. Voor een overzicht van de geraadpleegde bronnen en websites zie de bronnen pagina.
Ik heb mijn best gedaan de informatie zo zorgvuldig mogelijk over te nemen maar fouten zullen er zeker nog inzitten. Bij bijna alle informatie is een bronvermelding opgenomen zodat de lezer zelf de informatie kan verifieren. Aanvullingen zijn altijd welkom

Speciale dank ben ik verschuldigd aan mijn zuster met wie ik diverse archieven heb bezocht en Richard Ambagtsheer voor onze veel discussies over de diverse vondsten, als ook de vele mensen die mij hebben voorzien van informatie over hun direkte familie

Mocht je vragen of opmerkingen hebben neem gerust contact op via de contact pagina

Lees ook mijn blog Onze Voorouders